Orientujecie się czy bank w przypadku brania kredytu hipotecznego może wymagać zabezpieczenia?